สารอาหารประเภทโปรตีน

โปรตีนเป็นสารที่พบมากที่สุดในเซลล์สิ่งมีชีวิต ค้นพบในปี พ.ศ. 2382 โดยมูลเลอร์ ต่อมาแบร์ชีเลียสเป็นผู้ตั้งชื่อว่าโปรตีน โปรตีนมาจากภาษากรีก แปลว่า มีความสำคัญก่อน  โปรตีนพบอยู่ในเซลล์พื31541_504039632960732_1947068570_nชและสัตว์มากกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนักแห้ง

ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน ประกอบด้วยธาตุ C H O และ N เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ยังมีธาตุ  S P Fe Zn และ Cu

หน่วยย่อยของโปรตีน คือ กรดอะมิโน (amino acid) กรดอะมิโนทุกชนิดประกอบด้วยหมู่อะมิโน (-NH2) ซึ่งมีสมบัติเป็นเบส และหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) ซึ่งมีสมบัติเป็นกรด โปรตีนเกิดจากกรดอะมิโนจำนวนมากกว่า 50 หน่วย เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมีที่เกิดจากหมู่คาร์บอกซิลของโมเลกุลหนึ่งกับหมู่อะมิโนของอีกโมเลกุลหนึ่ง พันธะที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลของกรดอะมิโนเรียกว่า พันธะเพปไทด์ (Peptide bond)

สมบัติเฉพาะของโปรตีน คือทำปฏิกิริยากับสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)  ในสภาพที่เป็นเบส ให้สารที่มีสีม่วงหรือสีชมพู ซีงเป็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างคอปเปอร์ (II) ไอออนกับไนโตรเจนในสารที่มีพันธะเพปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป การทดสอบนี้เรียกว่า การทดสอบไบยูเรต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: