บทเรียนดิจิตัลเพื่อความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์

บทเรียนดิจิตัลเพื่อความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์

Bu12

สำนัก งานปรมาณู เพื่อสันติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง สวทช.)  จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ NT TAM CAMP 2008 (Nuclear Technology Thailand Animation Multimedia Camp 2008)  เป็น การส่งเสริมให้ครู – อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และมีการอบรมการจัดทำสื่อดิจิตัลในด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และพลังงาน นิวเคลียร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการเรียนการสอน ให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้อย่างถูก ต้องการฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดครบทุกภูมิภาค  ทำการคัดเลือกผลงานดีเด่นภูมิภาคละ 5 ทีม  และผู้ผ่านการอบรม 20 ทีมสุดท้าย  จับฉลากแบ่งหัวเรื่อง  ออกแบบและพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 3 เดือน การออกแบบบทเรียนมี  5  เรื่อง โดย 1 เรื่องจะมี 4 ทีม  คือ  1)  พลังงานนิวเคลียร์มาจากไหน คืออะไร  2)  หน่วยวัด และผลกระทบของรังสีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3)  การใช้ประโยชน์จากสารกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี  4)  การใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง นิวเคลียร์  และ  5)  การจัดการกากกัมมันตรังสี

ในโจทย์ข้อที่ 3 “ การใช้ประโยชน์จากสารรังสี และ การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ”
            รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อมเดินทางไปดูงานด้านนิวเคลียร์ต่างประเทศ ได้แก่ นายศตภิษัช ไกรษี โรงเรียนกันทรารมณ์  จ.ศรีสะเกษ และนางรัชฎาภรณ์  ไกรษี  โรงเรียนผักแพววิทยา   จ. ศรีสะเกษรางวัลรองชนะเลิศ  ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 15,000 บาท  ได้แก่ นายธัญวัฒน์  กาบคำ โรงเรียนปัว   จ. น่าน  และ นายเมธาวี  วัฒนะ  โรงเรียนปัว   จ. น่าน

 คลิกที่ภาพเพื่อเข้าศึกษาบทเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-44-13/item/22780-.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: