การทำเส้นใยสังเคราะห์

กิจกรรม การทำเส้นใยสังเคราะห์

วิธีการทดลอง
1.   ใส่ปุยฝ้าย 0.25 g ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 \displaystyle cm^3 แล้วโรยคอปเปอร์(II) คาร์บอเนต 2 g ลงไปคนให้ทั่ว
2.   เติมสารละลายแอมโมเนียเข้นม้น จำนวน 30\displaystyle cm^3 ลงในของผสมในข้อ 1 คนให้ผสมกันจนกระทั่งได้สารเหนียวและใสสีน้ำเงิน
3.    นำกระบอกฉีดยา (เอาเข็มออกก่อน) ดูดสารละลายตามข้อ 2. แล้วน้ำเข็มฉีดยามาใส่ที่ปลายของกระบอกสูบ
4.   จุ่มปลายเข็มลงในบีบเกอร์ที่บรรจุสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง จำนวน 20 \displaystyle cm^3 แล้วฉีดสารให้พุ่งออกโดยเร็ว   พร้อมกับส่ายเข็มไปมาเพื่อให้เส้นใยกระจายตัวได้ดี ไม่กระจุกเป็นก้อน สังเกตและบันทึกผล
5.   สรุปและนำเสนอผลการทดลอง

             ข้อควรระวัง : ไอระเหยของสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นอาจทำให้เยื่อตาและจมูกเกิดการะคายเคือง

ในกิจกรรมนี้ นักเรียนรู้การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่   โดยนำฝ้ายซึ่งเป็นเซลลูโลสและเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งละลายในสารละลาย แอมโมเนียเข้มข้น   จากนั้นจึงนำมาทำปฏิกิริยากับสารคอปเปอร์(II) คาร์บอเนต   เกิดสารใหม่ คิวพรัมโมเนียมเรยอง (cuprumonium   rayon) มีลักษณะเป็นของเหลวเหนียวและเข้มข้น   มีสมบัติต่างจากสารเดิมเมื่อนำสารนี้อัดผ่านรูเล็กๆ จะได้เส้นใยที่ยาว   สามารถนำมาย้อมสีและปั่นให้เป็นเส้นมีความยาวตามต้องการ  ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือเส้นใยสังเคราะห์  ซึ่งนำไปทอเป็นผืนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
เส้นใยสังเคราะห์เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสารมอนอเมอร์ 2 ชนิดที่ไม่มีพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอนกับคาร์บอน   แต่มีหมู่อื่นซึ่งไวต่อปฏิกิริยาแทน ได้แก่ หมู่อะมิโน -NH2 หมู่คาร์บอกซิล -CO2H หรือหมู่ไฮโดรอกซิล (-OH) ตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาระหว่างสาร (ก) และ (ข) ซึ่งมีหมู่ -NH2 -CO2H ที่ปลายของแต่ละโมเลกุลสามารถรวมตัวโดยต่อกันเป็นสายยาวของพอลิเมอร์ที่มีชื่อทางการค้าว่า  ไนลอน 66  ในทำนองเดียวกัน  การรวมตัวอย่าง ต่อเนื่องระหว่างสาร (ค) และ (ง) ที่มีหมู่ CO2H และ -OH จะได้สาร พอลิเอสเทอร์

เส้นใยสังเคราะห์ เช่น ไนลอน 66 พอลิเอสเทอร์ อะคลิโลไนไตรด์ และเรยอน มีสมบัติพิเศษหลายอย่างที่ต่างจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ทนต่อเชื้อราและจุลินทรีย์ ไม่ยับง่าย ไม่ดูดน้ำ ทนต่อสารเคมี ซักง่ายแห้งเร็ว ผลิตได้ครั้งละมากๆ และรวดเร็ว เส้นใยสังเคราะห์จึงเป็นที่นิยมนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
–   เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากเส้นใยไนลอนและฝ้าย มีความแตกต่างกันอย่างไร
–   เส้นใยสังเคราะห์มีสมบัติที่เหมือนและต่างกับยางสังเคราะห์อย่างไร อธิบาย
–   สมบัติที่เหมือนกันข้อใดของเส้นใยและยางสังเคราะห์ที่นักเรียนสามารถทดสอบหรือพิสูจน์ได้   บอกวิธีทดสอบและผลที่คาดว่าจะได้
พอลิเมอร์สังเคราะห์ทั้ง 3 ชนิด ที่กล่าวมาแล้ว คือ พลาสติก ยางสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ ผลิตจากมอนอเมอร์ที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็น สารอินทรีย์ ยังมีพอลิเมอร์ชนิดอื่นที่ผลิตจาก สารอินทรีย์ เช่น ซิลิคอนไดออกไซด์ SiO2 เมื่อนำ SiO2 มาทำปฏิกิริยากับสารบางชนิด   เช่น แอลคิลคอลไรด์ (RCI) จะได้สารที่ใช้ที่ที่ใช้เป็นมอนอเมอร์   ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการเกิดพอลิเมอร์   จะให้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ซิลิโคน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: