About

การศึกษา
– ปริญญาตรี คบ. (เคมี) จากสถาบันราชภัฎนครราสีมา
– ปริญญาโท วท.ม. (การสอนเคมี) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   งาน วิจัย

งานสอน
– โครงงานวิทยาศาสตร์
– เคมีพื้นฐาน และเพิ่มเติม ม.4 ม.5

งาน อื่น ๆ
– เลขานุการศูนย์หุ่นยนต์ จังหวัดศรีสะเกษ
– หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ 2551-2552

ผลงานดีเด่น

1. ปี 2545 ครูแกนนำ สาขาเคมี กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. ปี 2548 ครูเกียรติยศ ยอดเยี่ยม สาขา เคมี จากสำนักงานการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
3.  ปี พ.ศ. 2549-2550 : ได้รับทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเคมีพื้นฐาน จากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. จำนวน x0,000 บาท
4.  ปี พ.ศ. 2551 :  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดสื่อบทเรียนดิจิตัล โครงการ NT TAM CAMP 2008 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัล และการไปทัศนศึกษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ณ ประเทศเกาหลีใต้
5.  ปี พ.ศ. 2552 : รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 ในงานพิธีเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมเพ็ค เมืองทองธานี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: