ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

การผุกร่อนเนื่องจากการเกิดสนิม
การผุกร่อนของหินปูน
การเผาไหม้
ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส
Advertisements
%d bloggers like this: